5 Φεβ 2018

επι/θυμία

όταν σου λέω 

έχω μια θλίψη

να παίρνεις τα χέρια μου
στα χέρια σου
να με χαϊδεύεις εδώ
να με σφίγγεις δροσερά εκεί
για να
ανακουφιστεί 
η εθιστική κατάχρηση
τους

1 σχόλιο: