20 Ιουν 2016

αναντίστοιχα

( αυτοί πεθαίνουν στεγνοί στο κρεβάτι τους
αυτοί απλά πεθαίνουν

αντί να βασανιστούν μέχρι θανάτου
πεθαίνουν στεγνοί στο κρεβάτι τους )
οι θολές περιοχές γεμίζουν
με καπνό 
όπως τους πόνους 
κάτω απ τα μάτια μου.
.

12 Ιουν 2016

διαλυτικά
θα
να